สินค้าหมด

4,000 BAHT
5000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14161' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3068,4820,4811,817,5052,4810,9828,5828,819,4104,12053,4805,5207,12226,4999,22230,22857,1058 Array ( [0] => 3068 [1] => 4820 [2] => 4811 [3] => 817 [4] => 5052 [5] => 4810 [6] => 9828 [7] => 5828 [8] => 819 [9] => 4104 [10] => 12053 [11] => 4805 [12] => 5207 [13] => 12226 [14] => 4999 [15] => 22230 [16] => 22857 [17] => 1058 )