สินค้าหมด

4,000 BAHT
5000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14161' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12053,4805,4807,819,1055,815,1056,3924,225,21559,1057,3070,1053,5198,10327,4820,4091,10330 Array ( [0] => 12053 [1] => 4805 [2] => 4807 [3] => 819 [4] => 1055 [5] => 815 [6] => 1056 [7] => 3924 [8] => 225 [9] => 21559 [10] => 1057 [11] => 3070 [12] => 1053 [13] => 5198 [14] => 10327 [15] => 4820 [16] => 4091 [17] => 10330 )