สินค้าหมด

4,000 BAHT
5000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14161' and ( pcharacter='108' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6971,815,5064,1055,12226,22817,4999,13052,3862,5207,4996,5052,225,7792,4091,814,3593,3924 Array ( [0] => 6971 [1] => 815 [2] => 5064 [3] => 1055 [4] => 12226 [5] => 22817 [6] => 4999 [7] => 13052 [8] => 3862 [9] => 5207 [10] => 4996 [11] => 5052 [12] => 225 [13] => 7792 [14] => 4091 [15] => 814 [16] => 3593 [17] => 3924 )