สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14160' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22926,24280,5620,1403,2703,22044,21977,23853,21967,6252,12485,10049,21973,23484,20198,12975,8964,19339 Array ( [0] => 22926 [1] => 24280 [2] => 5620 [3] => 1403 [4] => 2703 [5] => 22044 [6] => 21977 [7] => 23853 [8] => 21967 [9] => 6252 [10] => 12485 [11] => 10049 [12] => 21973 [13] => 23484 [14] => 20198 [15] => 12975 [16] => 8964 [17] => 19339 )