สินค้าหมด

1,700 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14160' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3526,3646,2844,23382,8980,10161,1431,4948,21592,6637,3434,5689,21660,14132,18682,13670,4269,21621 Array ( [0] => 3526 [1] => 3646 [2] => 2844 [3] => 23382 [4] => 8980 [5] => 10161 [6] => 1431 [7] => 4948 [8] => 21592 [9] => 6637 [10] => 3434 [11] => 5689 [12] => 21660 [13] => 14132 [14] => 18682 [15] => 13670 [16] => 4269 [17] => 21621 )