สินค้าหมด

700 BAHT
850 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14155' and ( pcharacter='110' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4543,23002,23003,3612,5863,781,3405,23004,8591,9265,5527,11576,3079,21200 Array ( [0] => 4543 [1] => 23002 [2] => 23003 [3] => 3612 [4] => 5863 [5] => 781 [6] => 3405 [7] => 23004 [8] => 8591 [9] => 9265 [10] => 5527 [11] => 11576 [12] => 3079 [13] => 21200 )