สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14149' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,821,21268,22458,1153,14147,15614,14153,4288,4682,1626,4992 Array ( [0] => 821 [1] => 21268 [2] => 22458 [3] => 1153 [4] => 14147 [5] => 15614 [6] => 14153 [7] => 4288 [8] => 4682 [9] => 1626 [10] => 4992 )