สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14149' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1626,821,4288,4682,22458,14147,15614,1153,14153,21268,4992 Array ( [0] => 1626 [1] => 821 [2] => 4288 [3] => 4682 [4] => 22458 [5] => 14147 [6] => 15614 [7] => 1153 [8] => 14153 [9] => 21268 [10] => 4992 )