สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14147' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22458,21268,4682,1153,1626,14149,821,4288,14153,15614,4992 Array ( [0] => 22458 [1] => 21268 [2] => 4682 [3] => 1153 [4] => 1626 [5] => 14149 [6] => 821 [7] => 4288 [8] => 14153 [9] => 15614 [10] => 4992 )