สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14147' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22458,4288,14153,821,1626,14149,1153,21268,4992,4682,15614 Array ( [0] => 22458 [1] => 4288 [2] => 14153 [3] => 821 [4] => 1626 [5] => 14149 [6] => 1153 [7] => 21268 [8] => 4992 [9] => 4682 [10] => 15614 )