สินค้าหมด

800 BAHT
1000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14145' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4101,8132,8603,2938,2939,3959,9276,13005,4277,3087,4336,5710,3401,5885,4316,18307,9948,23066 Array ( [0] => 4101 [1] => 8132 [2] => 8603 [3] => 2938 [4] => 2939 [5] => 3959 [6] => 9276 [7] => 13005 [8] => 4277 [9] => 3087 [10] => 4336 [11] => 5710 [12] => 3401 [13] => 5885 [14] => 4316 [15] => 18307 [16] => 9948 [17] => 23066 )