สินค้าหมด

800 BAHT
1000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14145' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10749,21830,9603,4336,9949,5053,11423,8603,1175,18365,9246,3138,2261,8132,21829,1176,5714,1711 Array ( [0] => 10749 [1] => 21830 [2] => 9603 [3] => 4336 [4] => 9949 [5] => 5053 [6] => 11423 [7] => 8603 [8] => 1175 [9] => 18365 [10] => 9246 [11] => 3138 [12] => 2261 [13] => 8132 [14] => 21829 [15] => 1176 [16] => 5714 [17] => 1711 )