สินค้าหมด

800 BAHT
1000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14145' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6848,10745,2938,5053,8132,21830,5710,21960,21323,3087,11578,6733,8590,4283,9603,10748,4101,7499 Array ( [0] => 6848 [1] => 10745 [2] => 2938 [3] => 5053 [4] => 8132 [5] => 21830 [6] => 5710 [7] => 21960 [8] => 21323 [9] => 3087 [10] => 11578 [11] => 6733 [12] => 8590 [13] => 4283 [14] => 9603 [15] => 10748 [16] => 4101 [17] => 7499 )