สินค้าหมด

1,150 BAHT
1200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14143' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7250,8974,7495,20844,4291,20848,9229,10296,20847,10348,6441,8859,8618,4102,9202,4105,22995,8635 Array ( [0] => 7250 [1] => 8974 [2] => 7495 [3] => 20844 [4] => 4291 [5] => 20848 [6] => 9229 [7] => 10296 [8] => 20847 [9] => 10348 [10] => 6441 [11] => 8859 [12] => 8618 [13] => 4102 [14] => 9202 [15] => 4105 [16] => 22995 [17] => 8635 )