สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14142' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6799,22800,9243,4187,6314,9249,22270,19479,11235,6136,4696,11210,13787,19726,5243,2602,22281,5264 Array ( [0] => 6799 [1] => 22800 [2] => 9243 [3] => 4187 [4] => 6314 [5] => 9249 [6] => 22270 [7] => 19479 [8] => 11235 [9] => 6136 [10] => 4696 [11] => 11210 [12] => 13787 [13] => 19726 [14] => 5243 [15] => 2602 [16] => 22281 [17] => 5264 )