สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14142' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22772,23813,15814,22291,10884,1452,15718,19082,5926,23044,6789,16227,21650,8570,13102,6655,21925,2611 Array ( [0] => 22772 [1] => 23813 [2] => 15814 [3] => 22291 [4] => 10884 [5] => 1452 [6] => 15718 [7] => 19082 [8] => 5926 [9] => 23044 [10] => 6789 [11] => 16227 [12] => 21650 [13] => 8570 [14] => 13102 [15] => 6655 [16] => 21925 [17] => 2611 )