สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14142' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22129,5793,13786,3623,9945,2391,20793,16126,22969,11204,2755,23741,1488,9139,14611,19858,2844,9126 Array ( [0] => 22129 [1] => 5793 [2] => 13786 [3] => 3623 [4] => 9945 [5] => 2391 [6] => 20793 [7] => 16126 [8] => 22969 [9] => 11204 [10] => 2755 [11] => 23741 [12] => 1488 [13] => 9139 [14] => 14611 [15] => 19858 [16] => 2844 [17] => 9126 )