สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14142' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3804,2755,6573,14563,10450,22939,21247,22285,22062,9212,20293,3629,22303,5255,16713,23713,13731,3037 Array ( [0] => 3804 [1] => 2755 [2] => 6573 [3] => 14563 [4] => 10450 [5] => 22939 [6] => 21247 [7] => 22285 [8] => 22062 [9] => 9212 [10] => 20293 [11] => 3629 [12] => 22303 [13] => 5255 [14] => 16713 [15] => 23713 [16] => 13731 [17] => 3037 )