สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14131' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4927,20304,14610,4970,15162,6446,22495,23547,23853,6585,13173,13732,18914,22129,3165,11522,21217,4042 Array ( [0] => 4927 [1] => 20304 [2] => 14610 [3] => 4970 [4] => 15162 [5] => 6446 [6] => 22495 [7] => 23547 [8] => 23853 [9] => 6585 [10] => 13173 [11] => 13732 [12] => 18914 [13] => 22129 [14] => 3165 [15] => 11522 [16] => 21217 [17] => 4042 )