สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14131' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5637,5266,22426,6228,6790,22278,3201,9243,22189,21242,6509,21963,9161,5674,22501,10445,9945,6653 Array ( [0] => 5637 [1] => 5266 [2] => 22426 [3] => 6228 [4] => 6790 [5] => 22278 [6] => 3201 [7] => 9243 [8] => 22189 [9] => 21242 [10] => 6509 [11] => 21963 [12] => 9161 [13] => 5674 [14] => 22501 [15] => 10445 [16] => 9945 [17] => 6653 )