พรีออเดอร์

.

500 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Second single release.

q select pid from dex_product where pid<>'1413' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6257,8406,6505,8263,22830,11921,25157,22055,25246,1568,702,5704,22046,10977,14011,6707,8984,15568 Array ( [0] => 6257 [1] => 8406 [2] => 6505 [3] => 8263 [4] => 22830 [5] => 11921 [6] => 25157 [7] => 22055 [8] => 25246 [9] => 1568 [10] => 702 [11] => 5704 [12] => 22046 [13] => 10977 [14] => 14011 [15] => 6707 [16] => 8984 [17] => 15568 )