สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
3650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14123' and ( pcharacter='62' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9297,9189,1501,9190,5652,1510,9303,9301,2459,2463,9232,9368,6461,2462,9259,9200,9174,9250 Array ( [0] => 9297 [1] => 9189 [2] => 1501 [3] => 9190 [4] => 5652 [5] => 1510 [6] => 9303 [7] => 9301 [8] => 2459 [9] => 2463 [10] => 9232 [11] => 9368 [12] => 6461 [13] => 2462 [14] => 9259 [15] => 9200 [16] => 9174 [17] => 9250 )