สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
3650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14123' and ( pcharacter='62' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2457,9180,9200,9250,9190,9295,5652,2459,9259,2458,9178,9368,16093,6191,9298,1501,9216,2460 Array ( [0] => 2457 [1] => 9180 [2] => 9200 [3] => 9250 [4] => 9190 [5] => 9295 [6] => 5652 [7] => 2459 [8] => 9259 [9] => 2458 [10] => 9178 [11] => 9368 [12] => 16093 [13] => 6191 [14] => 9298 [15] => 1501 [16] => 9216 [17] => 2460 )