สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'14121' and ( pcharacter='147' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9276,3855,6733,22997,2051,19358,24236,9603,5043,2939,14145,22856,1177,6848,8590,11578,2261,24503 Array ( [0] => 9276 [1] => 3855 [2] => 6733 [3] => 22997 [4] => 2051 [5] => 19358 [6] => 24236 [7] => 9603 [8] => 5043 [9] => 2939 [10] => 14145 [11] => 22856 [12] => 1177 [13] => 6848 [14] => 8590 [15] => 11578 [16] => 2261 [17] => 24503 )