สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14089' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,478,19336,5505,6799,18596,9925,9967,19396,19049,9379,7902,19968,7326,4977,11343,2848,10849,5428 Array ( [0] => 478 [1] => 19336 [2] => 5505 [3] => 6799 [4] => 18596 [5] => 9925 [6] => 9967 [7] => 19396 [8] => 19049 [9] => 9379 [10] => 7902 [11] => 19968 [12] => 7326 [13] => 4977 [14] => 11343 [15] => 2848 [16] => 10849 [17] => 5428 )