มีสินค้า

450 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14078' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16197,5011,18309,20397,2894,4095,18290,10602,1793,19627,19833,1820,23112,8032,13981,5115,22717,4685 Array ( [0] => 16197 [1] => 5011 [2] => 18309 [3] => 20397 [4] => 2894 [5] => 4095 [6] => 18290 [7] => 10602 [8] => 1793 [9] => 19627 [10] => 19833 [11] => 1820 [12] => 23112 [13] => 8032 [14] => 13981 [15] => 5115 [16] => 22717 [17] => 4685 )