มีสินค้า

450 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14078' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13971,8026,18350,2199,13549,16185,20560,14747,17500,14954,23839,9441,21601,20575,21626,20393,6394,23505 Array ( [0] => 13971 [1] => 8026 [2] => 18350 [3] => 2199 [4] => 13549 [5] => 16185 [6] => 20560 [7] => 14747 [8] => 17500 [9] => 14954 [10] => 23839 [11] => 9441 [12] => 21601 [13] => 20575 [14] => 21626 [15] => 20393 [16] => 6394 [17] => 23505 )