มีสินค้า

450 BAHT
790 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14078' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16199,10032,13947,22693,18305,14694,19819,22673,2184,20033,2179,19732,19832,22936,23022,18290,21576,4416 Array ( [0] => 16199 [1] => 10032 [2] => 13947 [3] => 22693 [4] => 18305 [5] => 14694 [6] => 19819 [7] => 22673 [8] => 2184 [9] => 20033 [10] => 2179 [11] => 19732 [12] => 19832 [13] => 22936 [14] => 23022 [15] => 18290 [16] => 21576 [17] => 4416 )