สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14050' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4880,8112,5811,4525,5488,7876,8183,8174,5297,15612,21772,10274,11975,8448,12126,20777,20208,16855 Array ( [0] => 4880 [1] => 8112 [2] => 5811 [3] => 4525 [4] => 5488 [5] => 7876 [6] => 8183 [7] => 8174 [8] => 5297 [9] => 15612 [10] => 21772 [11] => 10274 [12] => 11975 [13] => 8448 [14] => 12126 [15] => 20777 [16] => 20208 [17] => 16855 )