สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14050' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,25069,7877,5300,17586,4526,18690,21465,24557,24405,15529,15190,11178,5811,15609,4501,10627,12111,21081 Array ( [0] => 25069 [1] => 7877 [2] => 5300 [3] => 17586 [4] => 4526 [5] => 18690 [6] => 21465 [7] => 24557 [8] => 24405 [9] => 15529 [10] => 15190 [11] => 11178 [12] => 5811 [13] => 15609 [14] => 4501 [15] => 10627 [16] => 12111 [17] => 21081 )