สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19536,16467,15381,9359,20801,20081,5498,23228,12112,5567,5300,12333,13667,8117,20211,22602,8070,17116 Array ( [0] => 19536 [1] => 16467 [2] => 15381 [3] => 9359 [4] => 20801 [5] => 20081 [6] => 5498 [7] => 23228 [8] => 12112 [9] => 5567 [10] => 5300 [11] => 12333 [12] => 13667 [13] => 8117 [14] => 20211 [15] => 22602 [16] => 8070 [17] => 17116 )