สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16859,17156,10199,12291,15532,21081,12301,16832,16825,12337,11182,21354,20772,7011,23221,10408,12108,6823 Array ( [0] => 16859 [1] => 17156 [2] => 10199 [3] => 12291 [4] => 15532 [5] => 21081 [6] => 12301 [7] => 16832 [8] => 16825 [9] => 12337 [10] => 11182 [11] => 21354 [12] => 20772 [13] => 7011 [14] => 23221 [15] => 10408 [16] => 12108 [17] => 6823 )