สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17126,9356,5571,15200,4520,4501,8116,16627,12336,7529,10831,15596,21094,7005,9354,16824,15529,19715 Array ( [0] => 17126 [1] => 9356 [2] => 5571 [3] => 15200 [4] => 4520 [5] => 4501 [6] => 8116 [7] => 16627 [8] => 12336 [9] => 7529 [10] => 10831 [11] => 15596 [12] => 21094 [13] => 7005 [14] => 9354 [15] => 16824 [16] => 15529 [17] => 19715 )