สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10086,9953,12923,10390,4862,10632,21032,8108,16611,21039,20772,11185,11189,7014,10843,8084,5291,12114 Array ( [0] => 10086 [1] => 9953 [2] => 12923 [3] => 10390 [4] => 4862 [5] => 10632 [6] => 21032 [7] => 8108 [8] => 16611 [9] => 21039 [10] => 20772 [11] => 11185 [12] => 11189 [13] => 7014 [14] => 10843 [15] => 8084 [16] => 5291 [17] => 12114 )