สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5104,17749,12326,6081,17583,10208,16814,6091,24077,8592,22309,11267,22243,15239,3603,22086,21501,11188 Array ( [0] => 5104 [1] => 17749 [2] => 12326 [3] => 6081 [4] => 17583 [5] => 10208 [6] => 16814 [7] => 6091 [8] => 24077 [9] => 8592 [10] => 22309 [11] => 11267 [12] => 22243 [13] => 15239 [14] => 3603 [15] => 22086 [16] => 21501 [17] => 11188 )