สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11777,21464,12338,21081,9811,9963,10409,8533,10624,17582,15216,20445,2601,6969,11134,10660,5843,10413 Array ( [0] => 11777 [1] => 21464 [2] => 12338 [3] => 21081 [4] => 9811 [5] => 9963 [6] => 10409 [7] => 8533 [8] => 10624 [9] => 17582 [10] => 15216 [11] => 20445 [12] => 2601 [13] => 6969 [14] => 11134 [15] => 10660 [16] => 5843 [17] => 10413 )