สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7006,6095,13842,4930,10051,15377,9811,9966,21049,15224,21464,15192,10166,15220,7304,21452,12318,6080 Array ( [0] => 7006 [1] => 6095 [2] => 13842 [3] => 4930 [4] => 10051 [5] => 15377 [6] => 9811 [7] => 9966 [8] => 21049 [9] => 15224 [10] => 21464 [11] => 15192 [12] => 10166 [13] => 15220 [14] => 7304 [15] => 21452 [16] => 12318 [17] => 6080 )