สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4862,10961,10207,21467,5497,11777,12122,10031,12123,7038,10208,16857,10355,17564,5293,8196,12125,17711 Array ( [0] => 4862 [1] => 10961 [2] => 10207 [3] => 21467 [4] => 5497 [5] => 11777 [6] => 12122 [7] => 10031 [8] => 12123 [9] => 7038 [10] => 10208 [11] => 16857 [12] => 10355 [13] => 17564 [14] => 5293 [15] => 8196 [16] => 12125 [17] => 17711 )