สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14045' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21449,15194,5726,12313,6085,23434,7034,8207,12922,19130,17157,21056,15382,8446,12304,21038,8330,12339 Array ( [0] => 21449 [1] => 15194 [2] => 5726 [3] => 12313 [4] => 6085 [5] => 23434 [6] => 7034 [7] => 8207 [8] => 12922 [9] => 19130 [10] => 17157 [11] => 21056 [12] => 15382 [13] => 8446 [14] => 12304 [15] => 21038 [16] => 8330 [17] => 12339 )