สินค้าหมด

750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14041' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19687,22027,23183,19692,16250,9569,9561,23181,14146,19843,16237,16259,10794,22339,15685,14854,16232,9544 Array ( [0] => 19687 [1] => 22027 [2] => 23183 [3] => 19692 [4] => 16250 [5] => 9569 [6] => 9561 [7] => 23181 [8] => 14146 [9] => 19843 [10] => 16237 [11] => 16259 [12] => 10794 [13] => 22339 [14] => 15685 [15] => 14854 [16] => 16232 [17] => 9544 )