สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14025' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5605,14978,14975,8027,17947,3335,7871,12622,3681,18845,17222,17935,17945,20331,3187,14987,14983,12812 Array ( [0] => 5605 [1] => 14978 [2] => 14975 [3] => 8027 [4] => 17947 [5] => 3335 [6] => 7871 [7] => 12622 [8] => 3681 [9] => 18845 [10] => 17222 [11] => 17935 [12] => 17945 [13] => 20331 [14] => 3187 [15] => 14987 [16] => 14983 [17] => 12812 )