สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14023' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,50,1836,19,90,16968,20033,8871,139,17510,6937,1816,16222,10056,16212,15818,13878,21111,10239 Array ( [0] => 50 [1] => 1836 [2] => 19 [3] => 90 [4] => 16968 [5] => 20033 [6] => 8871 [7] => 139 [8] => 17510 [9] => 6937 [10] => 1816 [11] => 16222 [12] => 10056 [13] => 16212 [14] => 15818 [15] => 13878 [16] => 21111 [17] => 10239 )