มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14022' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16470,10625,10646,8535,15595,10661,7890,20801,15196,8056,5571,23566,7880,10645,15183,5104,21413,16856 Array ( [0] => 16470 [1] => 10625 [2] => 10646 [3] => 8535 [4] => 15595 [5] => 10661 [6] => 7890 [7] => 20801 [8] => 15196 [9] => 8056 [10] => 5571 [11] => 23566 [12] => 7880 [13] => 10645 [14] => 15183 [15] => 5104 [16] => 21413 [17] => 16856 )