มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14022' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7017,15216,11154,7879,7038,14050,7306,11368,21081,15180,11479,8194,17586,17137,10627,15591,9396,23221 Array ( [0] => 7017 [1] => 15216 [2] => 11154 [3] => 7879 [4] => 7038 [5] => 14050 [6] => 7306 [7] => 11368 [8] => 21081 [9] => 15180 [10] => 11479 [11] => 8194 [12] => 17586 [13] => 17137 [14] => 10627 [15] => 15591 [16] => 9396 [17] => 23221 )