สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14010' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15845,16847,4884,12879,5290,23222,7515,4932,24420,10435,20213,8344,23903,4777,8072,6082,12304,24582 Array ( [0] => 15845 [1] => 16847 [2] => 4884 [3] => 12879 [4] => 5290 [5] => 23222 [6] => 7515 [7] => 4932 [8] => 24420 [9] => 10435 [10] => 20213 [11] => 8344 [12] => 23903 [13] => 4777 [14] => 8072 [15] => 6082 [16] => 12304 [17] => 24582 )