สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14010' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8335,8178,22759,10170,15381,17118,4933,21772,6672,8198,15187,7299,12308,15605,10202,17573,15204,9801 Array ( [0] => 8335 [1] => 8178 [2] => 22759 [3] => 10170 [4] => 15381 [5] => 17118 [6] => 4933 [7] => 21772 [8] => 6672 [9] => 8198 [10] => 15187 [11] => 7299 [12] => 12308 [13] => 15605 [14] => 10202 [15] => 17573 [16] => 15204 [17] => 9801 )