สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14010' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9957,21287,10051,16814,10388,16839,9997,7946,10208,6823,12333,7033,8532,10948,11726,16835,20022,23222 Array ( [0] => 9957 [1] => 21287 [2] => 10051 [3] => 16814 [4] => 10388 [5] => 16839 [6] => 9997 [7] => 7946 [8] => 10208 [9] => 6823 [10] => 12333 [11] => 7033 [12] => 8532 [13] => 10948 [14] => 11726 [15] => 16835 [16] => 20022 [17] => 23222 )