สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'14008' and ( pcharacter='35' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7560,8777,13666,7558,10396,12963,7555,7557,7553,7561,7556,7559,7554,12881,12880 Array ( [0] => 7560 [1] => 8777 [2] => 13666 [3] => 7558 [4] => 10396 [5] => 12963 [6] => 7555 [7] => 7557 [8] => 7553 [9] => 7561 [10] => 7556 [11] => 7559 [12] => 7554 [13] => 12881 [14] => 12880 )