สินค้าเหลือน้อย

4,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'14005' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4237,1403,10669,21966,3825,2032,8552,8276,4236,9967,5925,2996,21237,9127,18239,20556,9209,22095 Array ( [0] => 4237 [1] => 1403 [2] => 10669 [3] => 21966 [4] => 3825 [5] => 2032 [6] => 8552 [7] => 8276 [8] => 4236 [9] => 9967 [10] => 5925 [11] => 2996 [12] => 21237 [13] => 9127 [14] => 18239 [15] => 20556 [16] => 9209 [17] => 22095 )