สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13982' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6948,5551,5557,6947,6142,6946,6945,6944,7358,5723,7323,5875,5724,5873,8546,7356,18915,11167 Array ( [0] => 6948 [1] => 5551 [2] => 5557 [3] => 6947 [4] => 6142 [5] => 6946 [6] => 6945 [7] => 6944 [8] => 7358 [9] => 5723 [10] => 7323 [11] => 5875 [12] => 5724 [13] => 5873 [14] => 8546 [15] => 7356 [16] => 18915 [17] => 11167 )