สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13982' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6949,21506,6693,7256,5725,6058,22976,5724,18113,7208,5854,6899,21222,11168,23297,6057,22816,5875 Array ( [0] => 6949 [1] => 21506 [2] => 6693 [3] => 7256 [4] => 5725 [5] => 6058 [6] => 22976 [7] => 5724 [8] => 18113 [9] => 7208 [10] => 5854 [11] => 6899 [12] => 21222 [13] => 11168 [14] => 23297 [15] => 6057 [16] => 22816 [17] => 5875 )