สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13982' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12052,7323,13054,6866,18726,21720,22555,20041,21506,11025,5875,6058,8477,10546,22811,22976,6899,18113 Array ( [0] => 12052 [1] => 7323 [2] => 13054 [3] => 6866 [4] => 18726 [5] => 21720 [6] => 22555 [7] => 20041 [8] => 21506 [9] => 11025 [10] => 5875 [11] => 6058 [12] => 8477 [13] => 10546 [14] => 22811 [15] => 22976 [16] => 6899 [17] => 18113 )