สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13982' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24796,6693,18336,5558,5722,11047,6946,18915,5873,6949,5692,5559,6691,21222,5551,8504,12052,6436 Array ( [0] => 24796 [1] => 6693 [2] => 18336 [3] => 5558 [4] => 5722 [5] => 11047 [6] => 6946 [7] => 18915 [8] => 5873 [9] => 6949 [10] => 5692 [11] => 5559 [12] => 6691 [13] => 21222 [14] => 5551 [15] => 8504 [16] => 12052 [17] => 6436 )