สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13982' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21720,5854,5873,5557,5560,11025,6691,8504,7256,5874,18113,5692,5724,5558,22976,11047,20832,18915 Array ( [0] => 21720 [1] => 5854 [2] => 5873 [3] => 5557 [4] => 5560 [5] => 11025 [6] => 6691 [7] => 8504 [8] => 7256 [9] => 5874 [10] => 18113 [11] => 5692 [12] => 5724 [13] => 5558 [14] => 22976 [15] => 11047 [16] => 20832 [17] => 18915 )