สินค้าเหลือน้อย

3,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13971' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21602,19814,21777,17513,6397,18821,13903,21000,21783,10420,21260,19820,2202,16209,17521,8993,8955,40 Array ( [0] => 21602 [1] => 19814 [2] => 21777 [3] => 17513 [4] => 6397 [5] => 18821 [6] => 13903 [7] => 21000 [8] => 21783 [9] => 10420 [10] => 21260 [11] => 19820 [12] => 2202 [13] => 16209 [14] => 17521 [15] => 8993 [16] => 8955 [17] => 40 )