สินค้าเหลือน้อย

4,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13971' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4402,12814,18165,14682,19810,1796,13886,8166,4486,18651,14081,10093,18327,4415,13862,14908,20033,11109 Array ( [0] => 4402 [1] => 12814 [2] => 18165 [3] => 14682 [4] => 19810 [5] => 1796 [6] => 13886 [7] => 8166 [8] => 4486 [9] => 18651 [10] => 14081 [11] => 10093 [12] => 18327 [13] => 4415 [14] => 13862 [15] => 14908 [16] => 20033 [17] => 11109 )