สินค้าเหลือน้อย

3,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13970' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13545,10002,9613,21160,334,14079,16198,20568,13967,4411,8030,9580,20563,16220,21748,19676,14083,14900 Array ( [0] => 13545 [1] => 10002 [2] => 9613 [3] => 21160 [4] => 334 [5] => 14079 [6] => 16198 [7] => 20568 [8] => 13967 [9] => 4411 [10] => 8030 [11] => 9580 [12] => 20563 [13] => 16220 [14] => 21748 [15] => 19676 [16] => 14083 [17] => 14900 )