สินค้าเหลือน้อย

4,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13970' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21853,20032,529,13939,5213,909,18903,10350,4716,8865,8887,16319,9613,4711,1822,1793,21626,21575 Array ( [0] => 21853 [1] => 20032 [2] => 529 [3] => 13939 [4] => 5213 [5] => 909 [6] => 18903 [7] => 10350 [8] => 4716 [9] => 8865 [10] => 8887 [11] => 16319 [12] => 9613 [13] => 4711 [14] => 1822 [15] => 1793 [16] => 21626 [17] => 21575 )