สินค้าเหลือน้อย

1,900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13958' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,139,21007,22902,4747,9442,17511,8024,8987,9670,6397,13863,34,23022,4716,1824,22292,22674,69 Array ( [0] => 139 [1] => 21007 [2] => 22902 [3] => 4747 [4] => 9442 [5] => 17511 [6] => 8024 [7] => 8987 [8] => 9670 [9] => 6397 [10] => 13863 [11] => 34 [12] => 23022 [13] => 4716 [14] => 1824 [15] => 22292 [16] => 22674 [17] => 69 )