สินค้าเหลือน้อย

1,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13957' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1782,22312,6392,13092,17499,13862,21856,21291,18653,71,12506,18716,14075,22486,4396,8869,14084,14565 Array ( [0] => 1782 [1] => 22312 [2] => 6392 [3] => 13092 [4] => 17499 [5] => 13862 [6] => 21856 [7] => 21291 [8] => 18653 [9] => 71 [10] => 12506 [11] => 18716 [12] => 14075 [13] => 22486 [14] => 4396 [15] => 8869 [16] => 14084 [17] => 14565 )