สินค้าเหลือน้อย

2,100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13957' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16143,10481,18303,18158,21,14168,18285,2175,2185,5116,13868,21897,14514,14074,21585,71,21856,9399 Array ( [0] => 16143 [1] => 10481 [2] => 18303 [3] => 18158 [4] => 21 [5] => 14168 [6] => 18285 [7] => 2175 [8] => 2185 [9] => 5116 [10] => 13868 [11] => 21897 [12] => 14514 [13] => 14074 [14] => 21585 [15] => 71 [16] => 21856 [17] => 9399 )