สินค้าเหลือน้อย

4,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13847' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13918,16973,21787,5955,21850,78,9610,13960,10056,13916,16321,8771,15432,22572,4636,13877,8008,2208 Array ( [0] => 13918 [1] => 16973 [2] => 21787 [3] => 5955 [4] => 21850 [5] => 78 [6] => 9610 [7] => 13960 [8] => 10056 [9] => 13916 [10] => 16321 [11] => 8771 [12] => 15432 [13] => 22572 [14] => 4636 [15] => 13877 [16] => 8008 [17] => 2208 )