สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13841' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9550,16330,23601,20606,9563,14877,9549,22340,5483,16263,14853,18181,19681,9566,18428,9539,9540,16232 Array ( [0] => 9550 [1] => 16330 [2] => 23601 [3] => 20606 [4] => 9563 [5] => 14877 [6] => 9549 [7] => 22340 [8] => 5483 [9] => 16263 [10] => 14853 [11] => 18181 [12] => 19681 [13] => 9566 [14] => 18428 [15] => 9539 [16] => 9540 [17] => 16232 )