สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13841' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22369,19689,14856,17349,17348,17350,9555,9568,14884,9553,16247,16246,14431,9988,22026,23333,13462,16245 Array ( [0] => 22369 [1] => 19689 [2] => 14856 [3] => 17349 [4] => 17348 [5] => 17350 [6] => 9555 [7] => 9568 [8] => 14884 [9] => 9553 [10] => 16247 [11] => 16246 [12] => 14431 [13] => 9988 [14] => 22026 [15] => 23333 [16] => 13462 [17] => 16245 )