สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13840' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16258,14874,6838,5151,16250,23332,5154,13460,14866,18434,16254,16735,17860,14850,16325,20269,16255,9560 Array ( [0] => 16258 [1] => 14874 [2] => 6838 [3] => 5151 [4] => 16250 [5] => 23332 [6] => 5154 [7] => 13460 [8] => 14866 [9] => 18434 [10] => 16254 [11] => 16735 [12] => 17860 [13] => 14850 [14] => 16325 [15] => 20269 [16] => 16255 [17] => 9560 )