สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13742' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10290,4044,11213,4270,21976,24148,22890,13377,1564,21910,3019,10761,17668,5638,21618,11085,4182,2731 Array ( [0] => 10290 [1] => 4044 [2] => 11213 [3] => 4270 [4] => 21976 [5] => 24148 [6] => 22890 [7] => 13377 [8] => 1564 [9] => 21910 [10] => 3019 [11] => 10761 [12] => 17668 [13] => 5638 [14] => 21618 [15] => 11085 [16] => 4182 [17] => 2731 )