สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'13742' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11239,1320,19719,4274,2743,8400,6270,22552,2857,4963,4964,11257,19530,14605,12829,17235,15034,15889 Array ( [0] => 11239 [1] => 1320 [2] => 19719 [3] => 4274 [4] => 2743 [5] => 8400 [6] => 6270 [7] => 22552 [8] => 2857 [9] => 4963 [10] => 4964 [11] => 11257 [12] => 19530 [13] => 14605 [14] => 12829 [15] => 17235 [16] => 15034 [17] => 15889 )