พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13741' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21921,3376,6994,6833,2996,5223,4847,22921,5663,22189,14677,1052,5904,22043,21837,3659,3303,21700 Array ( [0] => 21921 [1] => 3376 [2] => 6994 [3] => 6833 [4] => 2996 [5] => 5223 [6] => 4847 [7] => 22921 [8] => 5663 [9] => 22189 [10] => 14677 [11] => 1052 [12] => 5904 [13] => 22043 [14] => 21837 [15] => 3659 [16] => 3303 [17] => 21700 )