พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13741' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20058,5537,5167,20546,2867,19678,5904,10780,15581,8254,22280,15542,6868,21707,7911,3254,10710,21235 Array ( [0] => 20058 [1] => 5537 [2] => 5167 [3] => 20546 [4] => 2867 [5] => 19678 [6] => 5904 [7] => 10780 [8] => 15581 [9] => 8254 [10] => 22280 [11] => 15542 [12] => 6868 [13] => 21707 [14] => 7911 [15] => 3254 [16] => 10710 [17] => 21235 )