พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'13741' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7456,10455,23633,24296,5915,23091,9243,21795,21340,22158,21913,23582,6118,5350,22042,1489,22889,20351 Array ( [0] => 7456 [1] => 10455 [2] => 23633 [3] => 24296 [4] => 5915 [5] => 23091 [6] => 9243 [7] => 21795 [8] => 21340 [9] => 22158 [10] => 21913 [11] => 23582 [12] => 6118 [13] => 5350 [14] => 22042 [15] => 1489 [16] => 22889 [17] => 20351 )