สินค้าเหลือน้อย

.

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13733' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1361,22414,21327,22413,1375,1363,1372,1366,1365,23410,14545,19532,1367,1368,23422,1373,1370,1371 Array ( [0] => 1361 [1] => 22414 [2] => 21327 [3] => 22413 [4] => 1375 [5] => 1363 [6] => 1372 [7] => 1366 [8] => 1365 [9] => 23410 [10] => 14545 [11] => 19532 [12] => 1367 [13] => 1368 [14] => 23422 [15] => 1373 [16] => 1370 [17] => 1371 )