สินค้าเหลือน้อย

.

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13733' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1365,1364,1366,15548,1361,14674,1374,1367,1371,1362,21793,21791,1376,10718,13718,14546,1373,1306 Array ( [0] => 1365 [1] => 1364 [2] => 1366 [3] => 15548 [4] => 1361 [5] => 14674 [6] => 1374 [7] => 1367 [8] => 1371 [9] => 1362 [10] => 21793 [11] => 21791 [12] => 1376 [13] => 10718 [14] => 13718 [15] => 14546 [16] => 1373 [17] => 1306 )