สินค้าเหลือน้อย

.

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13733' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8274,1366,1362,21791,1374,22409,1690,22414,15547,1373,15548,1371,14674,15546,1376,1365,14546,1372 Array ( [0] => 8274 [1] => 1366 [2] => 1362 [3] => 21791 [4] => 1374 [5] => 22409 [6] => 1690 [7] => 22414 [8] => 15547 [9] => 1373 [10] => 15548 [11] => 1371 [12] => 14674 [13] => 15546 [14] => 1376 [15] => 1365 [16] => 14546 [17] => 1372 )