สินค้าเหลือน้อย

.

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13733' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1366,22413,1363,15546,1368,1365,14674,13718,1373,1370,1376,10718,1690,1375,21327,1306,8274,15541 Array ( [0] => 1366 [1] => 22413 [2] => 1363 [3] => 15546 [4] => 1368 [5] => 1365 [6] => 14674 [7] => 13718 [8] => 1373 [9] => 1370 [10] => 1376 [11] => 10718 [12] => 1690 [13] => 1375 [14] => 21327 [15] => 1306 [16] => 8274 [17] => 15541 )