สินค้าเหลือน้อย

.

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13733' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10718,15546,1369,1362,23427,1368,22413,19532,21793,1372,23606,15541,1364,1373,15547,1366,1376,22414 Array ( [0] => 10718 [1] => 15546 [2] => 1369 [3] => 1362 [4] => 23427 [5] => 1368 [6] => 22413 [7] => 19532 [8] => 21793 [9] => 1372 [10] => 23606 [11] => 15541 [12] => 1364 [13] => 1373 [14] => 15547 [15] => 1366 [16] => 1376 [17] => 22414 )