สินค้าเหลือน้อย

.

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13733' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13718,1306,1373,1375,15547,14545,1361,15541,23410,22754,23422,15548,19065,1376,14546,22409,21791,22413 Array ( [0] => 13718 [1] => 1306 [2] => 1373 [3] => 1375 [4] => 15547 [5] => 14545 [6] => 1361 [7] => 15541 [8] => 23410 [9] => 22754 [10] => 23422 [11] => 15548 [12] => 19065 [13] => 1376 [14] => 14546 [15] => 22409 [16] => 21791 [17] => 22413 )