สินค้าเหลือน้อย

.

1,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'13733' and ( pcharacter='280' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19065,1372,15548,3256,15547,1363,15546,22754,1368,23410,1376,22409,10718,13718,1361,1306,24527,23881 Array ( [0] => 19065 [1] => 1372 [2] => 15548 [3] => 3256 [4] => 15547 [5] => 1363 [6] => 15546 [7] => 22754 [8] => 1368 [9] => 23410 [10] => 1376 [11] => 22409 [12] => 10718 [13] => 13718 [14] => 1361 [15] => 1306 [16] => 24527 [17] => 23881 )